Privacybeleid & UWV gedragscode MVO

Present-Group B.V. neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandacht door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@present-re-integratie.nl.

Wie is Present-Group B.V.?

Present-Group B.V. is de besloten vennootschap, kantoorhoudende te Lelystad aan de Galjoen 19-25, 8243 LX, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67518834. De directie van Present-Group B.V. is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens de Verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Present-Group B.V. uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Present-Group B.V. persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Present-Group B.V. voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Present-Group B.V. worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Doeleinde: Leveren van een adequaat doelmatig diensten.
Gegevens: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Adres, Grondslag: Uitvoering van de aanvraag
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Naam, Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo, Toestemming automatische incasso Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer, Telefoonnummer, E-mailadres, identificatiegegevens
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Dienstverlening
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Present-Group B.V. heeft gegevens over u in bezit, omdat u gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat Present-Group B.V. gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Voorschrijvers; de gegevens van klanten worden in sommige gevallen via aanmeldsystemen aan Present-Group B.V. verstrekt. Daarnaast ontvangen wij op directe manier gegevens van onze klanten.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

 • Inzage
  Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Present-Group B.V. over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.
 • Wijzigen
  Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Present-Group B.V.. U kunt verzoeken dat Present-Group B.V. uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
 • Beperken van de verwerking
  U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van Present-Group B.V. de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Bezwaar maken
  Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Present-Group B.V. of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
 • Gegevensoverdracht
  U heeft het recht uw persoonsgegevens van Present-Group B.V. te verkrijgen. Present-Group B.V. zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.
 • Toestemming intrekken
  Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Present-Group B.V. u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.
 • Reactie door Present-Group B.V.
  Een verzoek kan verstuurd worden naar info@present-re-integratie.nl. Present-Group B.V. zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Present-Group B.V. een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Present-Group B.V. uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

 • Verwerkers
 • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u en Present-Group B.V.

Het kan zijn dat Present-Group B.V. verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Present-Group B.V. ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Present-Group B.V. worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Present-Group B.V. worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals device fingerprinting.

Zie verder ons cookiebeleid.

UWV gedragscode Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ (MVO).

Present-Group conformeert zich aan de UWV gedragscode voor leveranciers ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ (MVO).

Dit houdt in dat Present-Group alle waarden en standaarden onderschrijft die in deze gedragscode opgevoerd worden:

 • Respect voor Mensenrechten, zoals gelijke behandeling, wettige arbeidsomstandigheden, bescherming van persoonsgegevens e.v.
 • Beschermen en verbeteren van het milieu
 • Zakelijke integriteit, zoals het voldoen aan de hoogste ethische normen e.v.
 • Heldere communicatie, zoals het beschikbaar stellen van relevante informatie
 • Transparantie en naleving van deze UWV gedragscode

Deze gedragscode is integraal terug te lezen op de website van UWV Zakelijk onder de zoekterm ‘UWV gedragscode’: mvo-gedragscode-voor-leveranciers.pdf (uwv.nl)

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Present-Group B.V. uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@present-re-integratie.nl. Ook als u een klacht hebt over de manier waarop Present-Group B.V. uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@present-re-integratie.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.