Over Present Group

Present-Group BV is ontstaan vanuit K-A-N-S Re-integratie en Digi-Arbo, die sinds 1995 ervaring hebben met Re-integratie advisering op het gebied van arbodienstverlening en casemanagement ziekteverzuim. Het is begonnen als een opleidings- en bemiddelingsinstituut, en is uitgegroeid tot een erkend reïntegratiebedrijf met een gunning van het UWV.

Present heeft zich gespecialiseerd in werving & selectie, re-integratie (als erkend re-integratiebedrijf met een gunning van het UWV), Ziekteverzuim, casmanagemantziekteverzuim, loopbaanontwikkeling, bemiddeling van “boventallig” geraakte personeelsleden en individuele begeleiding naar de arbeidsmarkt. Daarnaast geeft Present ook opleidingen op het gebied van communicatie en persoonlijke ontwikkeling. Alle bedrijfsonderdelen hebben als belangrijkste uitgangspunt dat de mens centraal gesteld wordt.

De Present-Group BV is opgericht door Aart de Meij.

Doel

Present stelt zich tot doel om op sociaal verantwoorde wijze klanten te bemiddelen. Door onze methodiek ontstaan er nieuwe kansen voor loopbaanperspectieven bij ontslag, “boventalligheid”, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Voor het slagen van veranderingstraject hanteren wij een intensieve begeleiding. Deze begeleiding gebeurt door één consulent en bestaat uit:

 • Het “werkfit” maken en “bemiddeling naar werk” van de klant.
 • Een vertrouwensrelatie opbouwen tussen de klant en de consulent ter bevordering van het hervattingsproces / bemiddeling..
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot Wet Poortwachter het opbouwen van een dossier.
 • Het opstellen van een re-integratieplan in nauw overleg met de klant en de opdrachtgever.
 • Het beoordelen van klanten op hun geschiktheid voor het ondergaan van veranderingsprocessen (Intake gesprek/ Diagnostische fase).
 • Het aanbieden van het traject om deze veranderingsprocessen te begeleiden (“werkfit”maken).
 • Het om-, her- en bijscholen van klanten om de kans op plaatsing op de arbeidsmarkt te vergroten.

Filosofie

Present hanteert voor het uitvoeren van zijn trajecten een no-nonsense filosofie. De filosofie met betrekking tot de klanten komt op het volgende neer:

Het begeleiden van de klanten is intensief en persoonlijk.

 • Wij stellen de klant centraal.
 • Wij voelen ons verantwoordelijk voor het succes van de klant.
 • De eerste gesprekken met de klant gebeuren in een vertrouwde omgeving.
 • Het gedrag en overtuiging van een klant moeten aansluiten bij de bedrijfscultuur van de organisatie.

Uitgangspunten voor deze filosofie zijn:

 • Maak de klant bewust van zijn kwaliteiten.
 • Wees sociaal en persoonlijk.
 • Mensen hebben hulpbronnen en kwaliteiten voor positieve veranderingen.
 • Als een ander het kan, kun je het leren.
 • Ieder gedrag heeft een positieve intentie.
 • Met overtuiging bereik je jouw doel.
 • Beperkingen liggen in je eigen wereldbeeld.
 • Het hebben van plezier en betrokkenheid.
 • Het streven van kwaliteit van leven.

Met betrekking tot de consulenten hanteert Present de onderstaande filosofie:

 • Onze consulent heeft nooit meer dan 35 klanten in begeleiding.
 • Present streeft naar een grote betrokkenheid van de consulenten waardoor het verloop beperkt is.
 • De consulent begeleidt zijn/haar klant gedurende het gehele traject.
 • Het aan de hand nemen van een klant zien wij als een “must” om te komen tot succes.
 • Uitgangspunten voor deze filosofie zijn:
 • Wees sociaal en persoonlijk.
 • Het hebben van plezier en betrokkenheid.
 • Marktkennis van consulent vergroten door middel van de inzet bij diverse trajecten, zoals bij commerciële trajecten en vernieuwde wet Poortwachter.
 • Door overtuiging bereik je jouw doel.
 • Flexibel inspelen op de situatie van de klant waarbij de doelstelling, te komen tot bemiddeling op de arbeidsmarkt, niet uit het oog te verliezen.
 • Consulenten krijgen grote vrijheid van handelen en de daarbij behorende verantwoordelijkheden.